พระราชทานเข็มทองคำ

พิธีพระราชทานเข็มทองคำ แก่ผู้ชนะโครงการปลูกป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศครองราชย์ปีที่ 50

วันที่ 5 กันยายน 2546

ดร.แสวง” รับรางวัลผู้สนับสนุนงานวิจัยปิโตรเลียม จุฬาฯ

ดร.แสวง บุญญาสุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด และที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ได้รับรางวัลและของที่ระลึกจากคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ บุตรสาวได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ประจำปี 2560 ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
 

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ผู้ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกๆ ปี

ร่วมกันทำวิจัยผลิตสาร Marker

รศ.ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ กับ ดร. แสวง บุญญาสุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.บี ยูไนเต็ด เคมิคอล จำกัด บริษัทในเครือ วีระสุวรรณ จำกัด ร่วมกันทำวิจัยผลิตสาร Marker เพื่อตรวจสอบน้ำมันเถื่อนขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายให้แก่กรมสรรพสามิตร

บริษัท เอส.เอ็น.บี ยูไนเต็ด เคมิคอล จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ รพ.ฯ

 พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน 300,000 บาท จาก บริษัท เอส.เอ็น.บี ยูไนเต็ด เคมิคอล จำกัด โดย ดร.แสวง บุญญาสุวัฒน์ เป็นผู้มอบ โดยมี พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. และ พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.ฯ ร่วมคณะรับมอบ ณ ห้องรับรอง บก.ทร. (พระราชวังเดิม) เมื่อ 22 ส.ค. 60

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

นายแสวง บุญญาสุวัฒน์
(ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวีระสุวรรณ จำกัด) ประจำปี 2541

สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas)

เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ แทนการใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซิล Natural Gas Vehicle (NGV) เพื่อลดมลภาวะเขม่าควันดำ และ Carbon Monoxide (CO)

คุณแสวง บุญญาสุวัฒน์ ขณะดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการแทน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบัยวิจัยเทคโนโลยี ปตท.ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เรื่องงานวิจัยใช้  MTBE ผลิต HIGHT OCTANE ทำให้ ปตท. มียอดขายเพิ่มขึ้น

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณ

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอมอบโล่นี้เพื่อประกาศเกียรติคุณ แด่ คุณแสวง บุญญาสุวัฒน์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2540