บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อผลิตสารตัวทำละลายสำหรับอุตสาหกรรมกาวและสี น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา ต่อมาเมื่อปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยความตั้งใจของ ดร. แสวง บุญญาสุวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในความทุ่มเทวิจัย และพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศและผลักดันภาคเกษตรในการนำไขปาล์มมาเป็นวัตถุดิบ

โปรดกรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมลของคุณ คุณจะได้รับข้อความอีเมลของขั้นตอนการล้างค่ารหัสผ่านของคุณ

← กลับไปที่ บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อผลิตสารตัวทำละลายสำหรับอุตสาหกรรมกาวและสี น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา ต่อมาเมื่อปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยความตั้งใจของ ดร. แสวง บุญญาสุวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในความทุ่มเทวิจัย และพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศและผลักดันภาคเกษตรในการนำไขปาล์มมาเป็นวัตถุดิบ